Gemeenschappelijke Opleidingscommissie

From Maatwerkwiki
(Redirected from Opleidingscommissie)
Jump to: navigation, search

Bij de Gemeenschappelijke Opleidingscommissie (GOC), of gewoon Opleidingscommissie kun je klagen als je een pestpleurishekel hebt aan iets dat in de OER (Onderwijs- en ExamenRegeling) staat. In principe heeft ieder instituut van Fontys een GOC-fractie, waaronder dus Fontys Hogeschool ICT. De commissie, bestaande uit zowel studenten als docenten, neemt je klacht in behandeling en gaat over tot de orde van de dag.

Kerntaken[edit]

De drie kerntaken van de GOC zijn:

  • Advies uitbrengen en instemmen over de OER (Onderwijs- en ExamenRegeling)
  • Het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering van de OER
  • Het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs binnen de opleiding


De derde taak geeft de mogelijkheid invloed te hebben op zaken als: Studieprogramma, Onderwijsuitvoering, Studiedruk, Boekenlijst, Toetsing, Stages, Rooster, Competenties, Studiebegeleiding, Studieadvisering, Huisvesting, ICT-voorzieningen, aan te schaffen leermiddelen en cursussen voor docenten.

Bovendien kan de GOC gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de IMR en de directie. De GOC heeft ook een meldpuntfunctie voor studenten. Studenten moet​en klachten, suggesties en problemen over cursussen, semesters, tentamens en stafleden kunnen aandragen bij de studentleden van de GOC. Aan de hand van de binnengekomen signalen kan zo de opleiding verbeteren. De betrokkenheid van studenten wordt daardoor erg op prijs gesteld.

Agendapunt indienen[edit]

Ook als je niet lid bent van de GOC kun je invloed uitoefenen, dit door een agendapunt in te dienen. Deze moet wel relevant zijn. Het is een relevant onderwerp als:

  • Het de OER betreft.
  • Het onderwijszaken van de opleiding betreft (bijvoorbeeld toetsing of rooster).
  • Het beleids- en uitvoeringsplannen naar aanleiding van evaluaties betreft ​(bijvoorbeeld NSE maar ook blokevaluaties)​.
  • Het geen individueel probleem is, laat je horen als groep!


Een agendapunt indienen doe je hier (toegang tot het Fontys Portal FHICT vereist).

Samenstelling[edit]

De GOC-fractie van Fontys Hogeschool ICT bestaat momenteel uit 2 studenten en 3 docenten. De overige zetels zijn vrijgekomen als gevolg van vertrek van leden. Ook de rol van secretaris is op dit moment vrij. De huidige samenstelling is als volgt:

Naam Rol
Tom de Beer Voorzitter Student
Kevin Rademakers Lid
Vacant Lid Student/Docent
Vacant Lid
Vacant Lid
Vacant Lid
Vacant Secretaris
Marian Jager Lid Docent
Martin Ederveen Lid
Yvonne Ulrich-Derksen Lid


Verkiezingen 2019[edit]

In januari en februari 2019 vinden de verkiezingen voor de GOC plaats. Jezelf kandidaat stellen doe je via de officiële Verkiezingen IMR en GOC-pagina (toegang tot het Fontys Portal FHICT vereist).