DOT-framework

From Maatwerkwiki
Jump to: navigation, search

Het DOT-framework is een set onderzoeksmethoden voor praktijkonderzoek in ICT. Docenten worden heel blij als je deze methoden gebruikt, heel blij zelfs. Soms zo blij dat ze toch maar even naar de wc moeten. Want dan laat je zien dat je methodisch te werk gaat op een manier waarop ze al 100 studenten hebben beoordeelt dus hoeven ze lekker niet na te denken. Fijn. Tijdens je afstuderen is het soort van verplicht, dus til er niet te licht aan.


Strategieen[edit]

  • Veld: Bij veldonderzoek wordt naar de huidige gang van zaken gekeken om verbredende kennis op te doen. Hieruit kunnen design patters of requirements worden vastgesteld. Je gaat dus bijvoorbeeld een leuke enquette doen, die je op vreemden gaat doen want anders is het niet zo zinvol.
  • Bieb: Bij biebonderzoek wordt gekeken naar werk wat al gedaan is, en naar informatie die algemeen beschikbaar is. Dit wordt ook wel “desk research” genoemd. In andere woorden, google het gewoon kut.
  • Lab: Labonderzoek is vergelijkend onderzoek waarbij er wordt vastgesteld en gemeten. Hieruit komen objectieve uitkomsten die reproduceerbaar zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een unit test ofzo.
  • Werkplaats: Bij werkplaatsonderzoek wordt een prototype gemaakt. Dit kan een testopstelling zijn of een prototype die bewijst dat een oplossing mogelijk is.
  • Showroom: In showroomonderzoek worden meerdere producten met elkaar vergeleken, of wordt een ontwikkeld product getoond aan mensen met als doel informatie te krijgen. Dit is leuk want vaak hebben anderen niks.


Linkjes[edit]